๕.๕.๗:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
   ๕.๕.๖:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐
   ๕.๕.๕:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
   ๕.๕.๔:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
   ๕.๕.๓:รายนามพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ดูทั้งหมด