๕.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง

      :พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาประทับโรงพยามบาลศิริราช

                                                        ฉบับที่๔๘
                                                        ฉบับที่๔๙

 

   

สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats