หนังสือ "หมู่พระมหามณเฑียร" 

                  สำนักพระราชวังจัดทำเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ
  สำหรับพระราชทานแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ได้เข้าถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีมหามงคล
          เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

 

 

                                                                                                  สำนักพระราชวัง
                                                                       Bureau of The Royal House Hold

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats