นายอันเดรย์ คลีซัส (Mr. Andrey Klishas) ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ และลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายอันเดรย์ คลีซัส (Mr. Andrey Klishas) ประธานคณะกรรมาธิการกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งรัฐสภาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ในฐานะผู้แทนพิเศษของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท จากนั้น ลงนามถวายความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats