สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๒๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงวางพวงมาลาทุนจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  การนี้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล (รองประธานทุน จุฬาลงกรณราสันตติวงศ์)  พร้อมด้วยราชสกุลยุคล ราชสกุลมหาดล (ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย  ศรสงคราม) ราชสกุลจักรพงศ์ ราชสกุลจุฑาธุช ราชสกุลบริพัตร ราชสกุลรังสิต ราชสกุลศักดิเดชน์  ภานุพันธ์  มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์  ร่วมในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats