สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๕๑ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช            มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท      ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats