สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จ ฯ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน  ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๙.๐๖ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ พร้อมด้วยคุณสิริกิติยา เจนเซน ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats