สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์

วันทีธันวาคม ๒๕๕๙  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ  สยามมกุฎราชกุมาร  ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์เป็นพระมหากษัตริย์  เฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรากูร  ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats