ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ฯ  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันอาทิตย์ที่ธันวาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๑๕.๓๒ น.  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกั ญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม  พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats