พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

สวรรคต

 

ประกาศสำนักพระราชวัง

ายละเอียดงานพระบรมศพ

 

 
 
 
สำนักพระราชวัง
Bureau of The Royal House Hold
 
---------------------
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats