ประชาสัมพันธ์
 
พระบรมมหาราชวัง  เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น.  ถึง  ๑๕.๓๐ น.
สำนักพระราชวัง  ให้บริการผู้เข้าชมพระราชฐานฯ (พระบรมมหาราชวัง)
บริการเครื่องแต่งกายฟรี  บริการเช่ายืมหูฟังภาษาต่างประเทศ
ห้ามสวมใส่เครื่องแต่งกายที่ผิดระเบียบ
เช่น  เสื้อแขนกุด,  เสื้อเอวลอย,  กางเกงขาสั้น, กางเกงขาสามส่วน, กางเกงรัดรูป, กระโปรงสั้น, เสื้อ – กางเกงขาด ฯลฯ  เข้าเขตพระราชฐาน  
สำนักพระราชวังขอสงวนสิทธิในการ เปิด – ปิด  และการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
INFORMATION
 
THE GRAND PALACE & THE EMERALD BUDDHA TEMPLE
OPEN EVERYDAY AT 08.30 a.m. THROUGH 03.30 p.m.
 
CLOTHES AVAILABLE IN DRESSING ROOM .
 
AUDIO GUIDE IN MANY LANGUAGES AVAILABLE FOR RENT.
 
PLEASE DRESS PROPERLY ACCORDING TO THE REGULATIONS OF THE GRAND PALACE.
 
SLEEVELESS SHIRT, SHIRT VERY MUCH ABOVE THE WAIST, SHORTS, SKIN TIGHT PANTS, 
SEE-THROUGH CLOTHES, THREE PARTS PANTS, TORN SHIRT AND PANTS, CULOTTES.
 
NOTE : SOME BUILDINGS ARE CLOSED ON HOLIDAY AND CEREMONIAL TIME.
DRESSING ROOM IS CLOSED ON CEREMONIAL TIME.
 
IF VISITORS HAVE ANY QUESTION, PLEASE ASK THE OFFICERS OR AT THE INFORMATION ROOM.
 
DO NOT TRUST STRANGER.
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats