ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
 
สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง  ดังนี้
 
  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐    ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
                                        และงดชมพระอุโบสถทั้งวัน
 
  ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ และงดชมพระอุโบสถทั้งวัน
 
 
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
  ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักพระราชวัง
 
 
 
****************************
 
 
AUGUST 11 - 12, 2017
 
THE GRAND PALACE WILL BE CLOSED AS FOLLOW;
 
AUGUST 11, 2017 THE GRAND PALACE WILL BE CLOSED AT NOON 
                                   AND THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA 
                                   WILL BE CLOSED ALL DAY.
 
AUGUST 12, 2017  THE GRAND PALACE AND THE CHAPEL OF THE 
                                   EMERALD BUDDHA WILL BE CLOSED ALL DAY.
 
THERE WILL BE ROYAL CEREMONY ON THE AUSPICIOUS OCCASION OF
HER MAJESTY QUEEN SIRIKIT’S  BIRTHDAY ANNIVERSARY.
 
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats