พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน 
ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เพื่อการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ
พระราชกุศล นั้น
 
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ดังนี้
            ๑. ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวัน
            ๒. งดการเช้าชมภายในพระอุโบสถทั้งวัน
            ๓. ทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้นักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวได้รับทราบ
            ๔. ส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้กรมการท่องเที่ยวได้รับทราบ
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats