ขออนุมัติปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ดังนี้
            ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันอังคาร ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตลอดทั้งวัน
            ประชาสัมพันธ์ขอมูลในเว็บไซด์การจองบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวังทางออนไลน์
   

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats