การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวารถวายพระบรมศพ
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  พลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  ในพระบรมมหาราชวัง พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ และวันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ คือ
            วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินฯ
            วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินฯ
            ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats