ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนิน
  พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงปฏิบัติพระราชกิจ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรง
  ฤดูฝนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูหนาว ในวันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน
  พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังนั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันเสาร์ ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
  เสด็จพระราชดำเนิน ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
  ให้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
  ปิดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats