สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
  และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์  ไปทรงเททองหล่อพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์ -
  บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล  พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ -
  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  ในพระบรมมหาราชวัง
  ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นั้น
  การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
  ๑.  เสด็จฯ  ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.
       เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
  ๒.  ปิดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats