สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนิน
  มาทรงประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสัมพุทธโคดมสิริกิติ์บรมราชินีนาถจตุราสีติวรรษมงคล  ณ
  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน
  ๒๕๖๐  เวลา ๑๗.๐๐ น. นั้น
            การจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐
  ดังนี้
            เสด็จพระราชดำเนิน ถึงพระบรมมหาราชวัง ในเวลาประมาณ  ๑๗.๐๐ น.
            เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
            ปิดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats