ด้วยในวันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม และวันศุกร์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  จะมีพระราชพิธี
  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
          ในการพระราชพิธีดังกล่าว สำนักพระราชวังจะขอปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง
  ทั้ง ๒ วัน และงดประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศพระที่นั่งดุสิต -
  มหาปราสาท
          ในวันจันทร์ ที่ ๕ ธันวาคม และวันอังคาร ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  จะมีพระราชพิธีทักษิณานุปทาน
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าหยู่หัวในพระบรมโกศ  จะขอปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง 
  ทั้ง ๒ วัน  ประชาชนยังเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตามปกติ
 

Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats