วันพฤหัสบดีที่กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
งดเข้าชมพระอุโบสถ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
 
เนื่องจากมีพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏสมเด็จพระสังฆราช
ในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
 
สำนักพระราชวัง
เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ตามปกติ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๕.๓๐ น.
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
 
 
 
******************************
 
 
THURSDAY,FEBRUARY  9,2017
 
THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA
WILL BE CLOSED FROM 08:30 a.m.UNTIL NOON.

 

 
THERE WILL BE THE GOLD TABLET INSCRIPTION CEREMONY
OF THE NEW SUPREME PATRIARCH
INSIDE THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA.

 

 
THE GRAND PALACE WILL NORMALLY BE OPEN
FROM 08.30 a.m. - 03.30 p.m.
 
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION,BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
 
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats