วันพฤหัสบดีที่   ๖  เมษายน  ๒๕๖๐      
 
สำนักพระราชวังเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
และงดเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน 
 
มีพระราชพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักพระราชวัง
 
*************************************
 
THURSDAY, APRIL 6, 2017
 
THE GRAND PALACE  WILL BE CLOSED AT 02:00 p.m.
 
AND THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA
WILL BE CLOSED ALL DAY.
 
THERE  WILL BE  ROYAL CEREMONY
OF COMMEMORATING TO KING RAMA I.
 
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats