วันพุธที่   ๕  เมษายน  ๒๕๖๐      
งดเข้าชมพระอุโบสถ
ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 
 
มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
 
สำนักพระราชวังเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ ตามปกติ  
ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  สำนักพระราชวัง
 
***************************************
 
 
WEDNESDAY, APRIL 5, 2017
 
 
THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA 
WILL BE  CLOSED AT 02:00 p.m.
 
THERE WILL BE CEREMONY OF CHANTING  
INSIDE THE CHAPEL OF THE EMERALD BUDDHA.
 
THE GRAND PALACE WILL NORMALLY BE OPEN
FROM  08:30 a.m. -  03:30 p.m.
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION, BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
 
***************************************
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats