วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
สำนักพระราชวัง เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
และงดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
 
เนื่องจากมีพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
 
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
 
 
*************************************
 
SUNDAY,FEBRUARY 12,2017
 
THE GRAND PALACE WILL BE
CLOSED AT 012:00 a.m.AND 
THE CHAPEL OF THE EMERALD
BUDDHA WILL BE CLOSED ALL DAY.
 
THERE WILL BE ROYAL CEREMONY TO APPOINT
THE NEW SUPREME PATRIARCH.
 
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION,BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
 
 
*************************************
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats