วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 
สำนักพระราชวัง เปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมฯ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น.
และงดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน
 

 

มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช๒๕๖๐
 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักพระราชวัง
 
 
*******************************************
 
 
SATURDAY,FEBRUARY 11,2017
 
THE GRAND PALACE WILL BE
CLOSED AT 01:00 p.m.
AND THE CHAPEL OF THE EMERALD
BUDDHA WILL BE CLOSED ALL DAY.
 
THERE WILL BE ROYAL CEREMONY OF MAKHAPUJA DAY.
 
 
PUBLIC RELATIONS DIVISION,BUREAU OF THE ROYAL HOUSEHOLD.
 
 
*******************************************
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats