ขอปิดรับการขอร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ 2016-12-27
    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ( ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ) 2016-10-14
    ขอเชิญเที่ยวชม พระราชวัง บางปะอิน 2013-10-08
    ติดต่อศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ 2012-12-17
    สถิตินักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ 2012-03-08
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐโปรตุเกส และสมาพันธ์รัฐสวิส 2012-02-24
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส 2012-02-21
    แผนภูมิการบังคับบัญชา สำนักพระราชวัง ๒๕๕๕ 2012-02-10
    การจัดศูนย์ข้อมูลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ฯ และภาพปัจจุบันของห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักพระราชวัง 2012-02-03
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย 2012-02-02
    ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง การประดับเครื่องหมายเข็มพระราชทาน 2012-01-26
    ๕.๑ แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง:พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯมาประทับ ณ โรงพยามบาลศิริราช 2012-01-17
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐกาตาร์ 2012-01-12
    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ 2011-12-16
    สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา 2011-12-09
    ปฏิทินเปิด วัด - วัง สำหรับการเข้าชมพระบรมมหาราชวัง และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม 2011-12-08
    ๑.๕.๘.๑ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี 2011-12-08
    หนังสือ "หมู่พระมหามณเฑียร" สำนักพระราชวังจัดทำเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสนองพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับพระราชทานแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทที่ได้เข้าถวายพระพรชัยมงคลในงานพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2011-12-05
    แถลงการณ์สำนักพระราชวังเรื่อง : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช 2011-12-03
    หมายกำหนดการ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ สำนักพระราชวัง 2011-12-01
Thailand


สำหรับผู้ดูแลเพิ่มรายการ

wordpress stats

View My Stats